Terug naar het overzicht

Van Toekomstfonds naar Trefhof @Beernem

Toekomstfonds Beernem zag het levenslicht toen Curando vzw, Schakel en HoGent zich rond tafel zetten om een project uit te werken rond een ruw en verborgen stukje natuur in Beernem. De centrale vraag binnen het gesprek: “Welke rol kan een stuk weide, gelegen op het domein van een woonzorgzone in Beernem, spelen in het activeren van samenwerking tussen buurt en zorginstellingen?”

Wa soeter keu’n gebeur’n in de Poaters under’n hof?

In een eerste fase organiseerde Schakel een aantal inspiratie-evenementen onder de buurtbewoners om mensen te laten kennismaken met het domein. Met de hamvraag “Wa soeter keu’n gebeur’n in de Poaters under’n hof”? nodigden we de Beernemnaars uit om mee na te denken over de toekomst van het gebied. Intussen lanceerde een groep jonge gezinnen uit de buurt het initiatief Plukhof Beernem. In deze CSA-tuin (Community-supported agriculture) kan je het hele jaar door groenten plukken. De boer kweekt, de buurt oogst.

Bij aanvang van het project lag de focus op de samenwerking rond een gebied van 7 ha. In de tweede helft van het project breidden we deze focus uit naar een ruimer gebied van 30 ha. Het oorspronkelijke terrein gaf te weinig mogelijkheden om betrokkenheid van de verschillende stakeholders te creëren. We brachten een aantal zorginstellingen, de gemeente en de eigenaren in het ruimere gebied samen en zo kwam de doelstelling op de voorgrond om een zorg- en recreatiezone cocreatief uit te bouwen. Ondertussen vervelde het project tot Trefhof. Die naam werd voorgesteld door een buurtbewoner en voorgelegd aan de inwoners. Vzw Trefhof organiseert nu de ontmoeting in het gebied, begeleidt de plukhof en zet nieuwe projecten op (Zomerbar, Benmeer…).