Terug naar het overzicht

Samen voor Talent @Zedelgem

Samen voor Talent is een samenwerkingsproject tussen Schakel, Oranje en Curando dat in de periode tussen begin 2015 en eind 2017 een aantal experimenten opzette rond gemeenschapsmunten (https://www.muntuit.be/veelgestelde-vragen). Zo zagen in Zedelgem, in samenwerking met diverse lokale partners, de Klavertjes het licht. Een fysieke munt als waardering voor kleine taken in de lokale gemeenschap. Kenmerkend voor de munt is dat ze geen specifieke waarde heeft, maar dat de waarde een afspraak is tussen de gever en de ontvanger. Op die manier blijven we een eind weg van het monetariseren, het kwantificeren van de waarde van hulp aan elkaar en kan de klemtoon liggen op het gemeenschapsvormende van de munt.

De ervaringen en resultaten van het project werden samengebracht in het boek: zorg als gemeengoed: https://www.curando.be/projecten/samen-voor-talent en http://www.oranje.be/filter-onze-nieuwsberichten/zorg-als-gemeengoed-boek-over-zorgvernieuwing.

Momenteel loopt het project verder met als focus “zorgzame buurten” vanuit een aantal plekken in West-Vlaanderen.