Terug naar het overzicht

Zorg in eigen handen @Gavere

Hoe kunnen dorpsgenoten de zorg voor ouderen in eigen handen nemen? Hoe kunnen we beter inspelen op zorg- en hulpvragen van ouderen in hun thuisomgeving? Hoe kunnen we zorgen dat ouderen langere in onze gemeente kunnen blijven wonen?Hoe kan de gemeente en inwoners samen deze uitdagingen aan pakken?

Met de gemeente als initiator en een pak geëngageerde dorpsgenoten en professionals brachten we met 'Thuis in Gavere' buitengewone oplossingen in de praktijk.

Onderzoek

Schakel en Twisted Studio brachten samen met een kernteam van sleutelfiguren uit de gemeente Gavere in kaart welke bestaande initiatieven en betrokken personen er belangrijk zijn in het leven van ouderen. We trokken samen met inwoners op onderzoek. We brachten belanghebbenden samen, zochten contact met een diverse groep ouderen, buurtbewoners, mantelzorgers en observeerden bestaande zorg- en hulpverlening. Op basis van de nieuwe inzichten bepaalden we samen de uitdagingen voor zorgzaam Gavere.

Aanpak

We legden de ambities van de inwoners, betrokken, organisaties, instellingen en de gemeente vast in een gezamenlijk impactkader. Dit kader en het onderzoek waren de basis voor cocreatie met ouderen, mantelzorgers, zorgactoren en andere betrokkenen. Via een reeks van actieve creatieve methodieken en het bouwen van prototypes van innovatieve ideeën werd er gewerkt aan tastbare oplossingen. Zeven van deze ideeën werden geselecteerd om in realiteit uit te werken en te testen.

Samen inzichten verzamelen  Slotmoment Thuis in Gavere

Resultaat

Naast de ideeën die de gemeente zelf gaat testen ontstonden ook een aantal burgerinitiatieven. Er ontstond op korte tijd een sterke dynamiek tussen mensen met ideeën en engagement. Dit inspireerde de gemeente zo dat er middelen werden vrijgemaakt om ook deze initiatieven te ondersteunen. Dankzij de inzichten uit het onderzoek en het cocreatief proces zien de medewerkers van de gemeente meer dan ooit hoe en waar zij een verschil kunnen maken voor ouderen in de gemeente.

Thuis in Gavere