Terug naar het overzicht

Kind- en jeugdvriendelijk @Brugge

Begeleiding van de stad Brugge in de ontwikkeling van een stadsbrede visie, beleidsfocus en strategie: kindvriendelijkheid als hefboom voor een leefbare en beleefbare stad. Opzetten van een participatief en cocreatief proces om dit te realiseren samen met kinderen, jongeren, stadsgenoten, diensten, partners in straten, buurten, wijken, deelgemeenten en de stad.

Belevingsonderzoek: kinderen, jongeren, ouders, belanghebbenden

  • Participatie en cocreatietraject: samen bedenken en realiseren
  • Het ontwikkelen van een stadsbrede visie en impactkader
  • Creëren van draagvlak
  • Ontwikkelen van een beleidsfocus met stadsbrede impact Aanpak

Resultaat

Op basis van onderzoek werd de staat van kindvriendelijkheid van de stad Brugge in kaart gebracht. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de stakeholders zelf, binnen en buiten de stadsdiensten. Op basis van de staat van kindvriendelijkheid zochten we naar gedeelde uitdagingen voor de toekomst en werd kindvriendelijkheid gevat in visie, beleidsfocus en aanpak.

We vertrekken van bestaande dynamieken binnen de stad om dit proces invulling te geven. We mikken op het verhogen van het eigenaarschap van alle betrokken (binnen de stadsdiensten, maar ook binnen wijken, buurten, organisaties, hulpverleners). Via permanente cocreatie en participatie (belevingsonderzoek) worden kinderen en jongeren echt betrokken bij het vormgeven van hun stad in de toekomst.