Terug naar het overzicht

Platform ‘Zorg dragen voor elkaar’ @Gavere

De nood aan zorg is groot en de invulling ervan is een stevige maatschappelijke uitdaging. Zorg kost veel geld en de professionele sector slaagt er slechts gedeeltelijk in om zorg voor iedereen op maat te voorzien. Meer nog dan ooit is vandaag zichtbaar en voelbaar dat we ‘zorg dragen voor elkaar’ op een eigentijdse manier invullen: lokaal, samen vanuit verbondenheid en gedeelde verantwoordelijkheid. In de gemeente Gavere zijn we al een tijdje met vele betrokken aan het leren hoe we een ‘florerende en zorgende gemeenschap’ kunnen opbouwen. Via de methode van Platform Design (ecosystemisch kijk en sterk bewust van alle belangen) werken we grenzeloos aan de uitbouw van een platform om bovenstaande uitdaging echt aan te pakken.


 

Het platform wil mogelijk maken dat elke inwoner of elke groep binnen Gavere, op het moment waar hij/zij nood heeft aan ondersteuning zich gedragen weet door een zorgende gemeenschap.

Het platform is een partnerschap tussen lokale betrokken die met elkaar afspreken om het vanaf NU echt ANDERS en SAMEN aan te pakken. Een engagement om deze  10 hefbomen concreet toe te passen:

  1. Grenzeloos denken garanderen
  2. Focus op de kwaliteit van de relaties ipv lineaire benadering.
  3. Waardering voor elk engagement
  4. In de kijker zetten van elke actor en elk engagement
  5. Belemmeringen om samen te werken weg te werken
  6. Transactie tussen elkaar en onderling leren mogelijk maken
  7. Het lokale aanwezige potentieel te laten schitteren
  8. Samen te investeren
  9. Mogelijk maken dat nieuwe initiatieven snel kunnen ontwikkelen.
  10. Infrastructuur, materiaal, middelen en tijd te delen