Terug naar het overzicht

UIT LIEFDE VOOR ONZE STREEK @Dender-Mark

Uit Liefde voor de Streek is een innovatief platformtraject. Streekhouders zoeken samen naar een cultuur van zorg voor elkaar en voor onze leefomgeving door bewustwording van het natuurlijke en menselijke ecosysteem en activering van haar potentieel. De streek in en om het Stiltegebied Dender-Mark (Geraardsbergen, Ninove, Galmaarden) staat bekend om haar natuurlijke rijkdom en rust. Tegelijk is er sprake van kansarmoede, onvrede en polarisatie. Lokale actoren realiseren elk op zich relevante doelstellingen, maar duurzame impact en cultuurverandering vragen om nieuwe manieren van samenwerken. In samenwerking met diverse projectpartners nodigen we een veelheid van streekhouders uit om oncrete gedeelde doelstellingen te bepalen die het potentieel van de regio kunnen versterken. Een ontwerpgroep onderzoekt het ecosysteem en bepaalt in de platform-strategie hoe door samenwerking ieders impact vergroot kan worden.

Onze gedeelde uitdaging:

Hoe kunnen we de streek activeren? Hoe kunnen we het aanwezige potentieel binnen de streek vrij maken en laten floreren? Hoe kunnen we nieuwe vormen van samenwerking in gedeeld belang?

Onze beoogde impact bij aanvang:

  • Er ontstaan nieuwe vormen van samenwerking op streekniveau .
  • We zien meer vrijwillig en professioneel ondernemerschap ontstaan. 
  • Samenwerken is spontane reflex en kwaliteitsindicator binnen onze streek.
  • Meer zorg voor elkaar en de natuurlijk omgeving door bewustzijn van het volledige ecosysteem.
  • We maken het aanwezige potentieel vrij.
  • We laten verschillende kapitalen laten stromen (financieel, geproduceerd, menselijk, sociaal, cultureel, natuurlijk...).
  • Streekhouders ontwikkelen streekgebonden initiatieven. 
  • Andere streekgebonden ecosystemen raken geïnspireerd door de aanpak

Ecosystemisch

De ecosystemische benadering verschilt van een klassieke lineaire aanpak van samenlevingsuitdagingen. We brengen verschillende belangen samen, benaderen en activeren het volledig potentieel. Het ganse ecosysteem draagt bij tot het realiseren van een gedeelde wenselijke impact, iets wat individuele organisaties afzonderlijk niet kunnen realiseren. We kijken breder dan de menselijke actoren in het ecosysteem, de belangen van natuurlijke actoren spelen mee in het proces. 

We kijken door een ‘bioregionale’ bril en werken bovenlokaal, rekening houdend met natuurlijke in plaats van administratieve grenzen. We willen hiermee bijdragen aan een cultuurverandering naar meer bewustzijn over de plaats van de mens in de natuurlijke omgeving. We kiezen voor een project op het platteland omdat hier nood is aan vernieuwende participatieve initiatieven in antwoord op de groeiende vervreemding en het fenomeen van slaapdorpen.
We doorlopen een cocreatief traject waarbij het gaat om samen inzichten verwerven, ideeën bedenken en uittesten. De focus ligt op samen leren en voortschrijdend inzicht. We zetten in op het verhogen van de kwaliteit van de verbindingen tussen verschillende actoren. Zorg dragen voor de streek wordt een gedeelde verantwoordelijkheid, drempels verlagen voor actoren om initiatief op te nemen. 

We cocreëren, verwerven samen nieuwe inzichten, bedenken deeën en zetten testopstellingen op. De focus ligt op samen leren en voortschrijdend inzicht. We zetten in op het verhogen van de kwaliteit van de verbindingen tussen verschillende actoren. Zorg dragen voor de streek wordt een gedeelde verantwoordelijkheid, drempels verlagen voor actoren om initiatief op te nemen.

Partners

Waerbeke vzw / de drie gemeentebesturen in stiltegebied Dender-Mark / Avansa Halle-Vilvoorde en Avansa Vlaamse Ardennen / Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen / Landelijke Gilden vzw / Ferm vzw / Femma vzw / Toerisme Vlaamse Ardennen vzw / Erfgoed Vlaamse Ardennen vzw / project Zorgzame Buurt van Stad Geraardsbergen / Orbit vzw / Hart boven Hard / State of the Arts Door to Door / Giesbaergske Koleurengazette / CSA Erwtjes & Knollen / Kasteeldomein Hof van Lier / transitiegroep TraGer / Vlaamse overheid