Bij impact denken verschuift de focus van het klassiek output-denken naar het denken in termen van duurzame verandering op langere termijn. Welke duurzame, wezenlijke verandering willen we graag samen realiseren? 

Een impactkader is een eenvoudig werkinstrument dat samen met alle betrokkenen rond een plek of een uitdaging wordt ontwikkeld. Het kader omschrijft hun gedeelde kijk op de toekomst via bespreekbare en hanteerbare impactindicatoren. We zetten als het ware samen de horizon uit, waardoor alle energie, tijd en middelen een duidelijke richting krijgen.

Functie van een impactkader:

  • Visie en toekomstperspectief scherp krijgen
  • Draagvlak (samen bedenken en beslissen)
  • Verbondenheid (samen verantwoordelijk)
  • Afwegingskader in het maken van keuzes
  • Toetsing, evaluatie en bijsturing
  • Communicatie (zelfde taal spreken)