Terug naar het overzicht

Platform Design

Platform Design benadert de werkelijkheid als een ecosysteem. Platform Design is het ontwerpen van een strategie om een ecosysteem te mobiliseren en het te helpen bij het creëren van waarde en duurzame impact. Eén van de belangrijkste principes is dat we in Platform Design een strategie ontwerpen VOOR het ecosysteem. De focus van de strategie ligt in het ecosysteem zelf, niet in ons team, organisatie, instelling of bedrijf. Wat we onder platform omschrijven mag je niet verwarren met een digitaal platform. Binnen Platform Design vertrekken we van volgende centrale vragen:

  • Wat heeft het ecosysteem nodig om in de toekomst meer impact te genereren?
  • Welke waardestromen zijn aanwezig, welke kunnen we versterken en/of ontwikkelen?

Entiteiten zijn individuele, economische en sociale actor met specifieke doelstelling. Het kan gaan over een persoon, een organisaties, een collectief, een instelling, een initiatief, een team, een bedrijf.

Transactie is de uitwisseling van waarde-eenheden tussen twee entiteiten. Aangezien een ecosysteem een bestaand gegeven is, zijn transacties al gaande voordat we Platform Design inzetten. Een goed ontworpen platform strategie heeft als doel om transacties makkelijker te maken en het aantal transacties te verhogen.

Twee belangrijke ‘motoren’ om een ecosysteem te mobiliseren

Platform Design is gebaseerd op het creëren van twee essentiële ‘motoren’ voor waardecreatie binnen een ecosysteem. Als bouwers van het platform is het ontwerpen, bouwen en het vinden van een duurzaam model om deze ‘motoren’ te laten draaien, de cruciale uitdaging.

Learning Engine (LEER-motor) 

Een platform speelt in op de behoefte om versneld te leren (in de zin van het opbouwen van competenties) en de mogelijkheid voor entiteiten om nieuwe kansen te vinden, nieuwe mogelijkheden te verkennen en zich aan te passen aan de complexiteit van vandaag. In een goed functionerend ecosysteem is de circulatie van nieuwe inzichten, kennis en ervaringen hoog, zodat entiteiten kunnen leren, verbeteren en evolueren. Voortschrijdend inzicht ten voordele van iedereen en in functie van de duurzame impact van het ecosysteem. De aantrekkingskracht van een platform is in wezen dat leren sneller zal gebeuren door ‘IN’ het platform te stappen (samen te werken) dandoor ‘BUITEN’ te blijven.

Transactions Engine (TRANSACTIE-motor)

De platform strategie speelt in op de noodzaak om samen te werken in het genereren van duurzame impact. Door interacties gemakkelijker en sneller te maken, maken platformen het gemakkelijker om waarde onder elkaar uit te wisselen. De transactie-motor is de verzameling van kanalen en contexten die specifiek zijn ontworpen om interacties en uitwisselingen tussen entiteiten te vergemakkelijken. Transacties zijn - althans gedeeltelijk - al gaande voordat we onze strategie inzetten. Naarmate de strategie effectief is (wegnemen van weerstanden, transactiekosten) zal het aantal en de kwaliteit van de transacties toenemen. Beweeglijke transacties zorgen ervoor dat er sneller samen oplossing worden gecreëerd die precies inspelen op niche-verwachtingen. Belangrijkste vraag die gesteld moet worden: hoe kan onze strategie de mogelijkheid verbeteren om te interageren binnen ons ecosysteem?

Onze aanpak is gebaseerd op Platform Design Toolkit.