Terug naar het overzicht

Scenariotrajecten

Scenario’s en cocreatie

Samen met alle stakeholders gaan we op zoek naar sleutelonzekerheden: de mate waarin bepaalde factoren impact hebben op de activiteiten en de mate waarin deze factoren onzeker zijn. Op basis van het zoekproces worden 2 sleutelonzekerheden gedefinieerd. Zij vormen een assenkruis waarbinnen 4 werelden mogelijk zijn. Het samen verkennen van die werelden zorgt voor meer begrip van de omgeving en van elkaar.

Scenario’s en complexiteit

Ralph Stacy stelde dat complexiteit een combinatie is van twee factoren:

  • Zijn de verschillende stakeholders het eens over de noodzaak om te veranderen en de bijhorende visie? 

  • Zijn ze vertrouwd met deze soort verandering, hebben ze de nodige expertise, weten ze wat het gevolg zal zijn van hun acties?

Scenario-ontwikkeling is een methodologie die goed werkt, in de zin dat ze aanspoort en handvaten geeft tot actie, indien er een hoge mate van overeenstemming is over wat men wil bereiken, over de visie, maar het nog onduidelijk is hoe die visie moet gerealiseerd worden.

Cocreatie daarentegen is aangewezen als zowel 'wat' als 'hoe' onzeker of onduidelijk zijn. Daarnaast kan scenario-ontwikkeling een boeiend proces zijn om diverse stakeholders met elkaar in contact te brengen en aan begrip voor ieders visie te werken. Op die manier kan het een opstap zijn naar een cocreatieproces waarbij de stakeholders een hoge mate van onzekerheid hebben leren accepteren.

Meer hierover