Terug naar het overzicht

Service design

Service design is een methode om verandering te realiseren en oplossingen te bedenken voor uitdagingen die stakeholders samen ontdekken. Vernieuwend is dat de verandering vanuit een human-centered design en sociaal ondernemerschap wordt aangepakt. We vertrekken vanuit de noden en wensen van de betrokken en zoeken samen met hen en met andere belanghebbenden naar mogelijke oplossingen. Ideeën worden snel concreet gemaakt door middel van prototypes foto’s, tekeningen en maquettes en altijd samen met de gebruikers.

Niet door in te schatten wat deze gebruikers zouden willen, maar door werkelijk samen met hen relevante, effectieve meerwaarde te cocreëren.

  • Samen nieuwe inzichten verwerven
  • Samen gedeelde uitdagingen formuleren
  • Samen oplossingen, ideeën, voorstellen bedenken
  • Samen afwegen en keuzes maken
  • Samen prototypes bouwen en te testen
  • Samen te evalueren, bij te sturen, te verbeteren

Voor Service Design werken we graag samen met Lies en Marlies van Twisted Studio.