Terug naar het overzicht

Belang van witruimte

In de praktijk is cocreatie een proces van voortschrijdend inzicht. Stap voor stap leren we samen de context kennen en krijgen we grip op de volgende stap. Dat wil zeggen dat zowel het proces als de rollen daarbinnen kunnen wijzigen gedurende het proces.

We bouwen als het ware aan de brug terwijl we erover stappen. Dit maatwerk is onze manier van werken. Uit ervaring weten we dat het creëren van witruimte - van ruimte die nog ingekleurd kan worden - een belangrijke meerwaarde is. Het verhoogt de transfer en stimuleert deelhouderschap waardoor de kans op duurzame impact stijgt