Terug naar het overzicht

Wat zijn ecosystemen?

We spreken over ecosystemen als we het hebben over diverse actoren die binnen een bepaalde context interageren met en inwerken op elkaar (cfr. een natuurlijk ecosysteem). In een ecosysteem focussen we op de relaties en de transacties tussen de verschillende actoren en hoe die kunnen versterkt worden zodat het ecosysteem productiever wordt en floreert. Het hele ecosysteem is gericht op het samen realiseren van impact. 

We gebruiken bewust de term 'ecosysteem' in plaats van 'netwerken' omdat de klemtoon niet ligt op wat elke actor afzonderlijk doet, maar op de tussenruimte: 

  • de mate waarin kennis, inzichten, ervaringen… circuleren tussen actoren;
  • de mate waarin waarde makkelijk kan uitgewisseld worden (transactie) tussen actoren;
  • de mate waarin actoren andere rollen opnemen, elkaar versterken om samen meer impact te hebben.

"Zo bekijken wij de lokale aanpak van armoede ecosystemisch. De uitdagingen zijn groot en complex. Lokale actoren (lokaal bestuur, sociaal huis, vereniging waar armen het woord nemen, CAW, jeugdbeweging…) realiseren weliswaar afzonderlijk doelstellingen, maar slagen er niet in om een duurzame impact te hebben. Door anders samen te werken, te leren van elkaar en de rollen te verdelen wordt de impact hoger."

"Door vanuit het lokale ecosysteem te kijken komen ook andere actoren in het vizier. Niet in het minst de mensen die zelf in armoede leven. Maar ook actoren die zich mogelijks minder bewust zijn van hun impact op het probleem (bijvoorbeeld lokale handelaars, huisvestingsactoren en ondernemers)."

"Op eenzelfde manier kijken wij ook ecosystemisch naar bijvoorbeeld zorg, duurzaamheid, lokale voedselproductie en consumptie, buurtontwikkeling..."