Terug naar het overzicht

Cocreatief lokaal besturen

Lokale besturen staan meer dan ooit voor grote uitdagingen: vergrijzing, individualisering, duurzaamheid, toenemende dualisering… De taakstelling van steden en gemeenten wordt steeds groter. De verwachtingen nemen toe, terwijl krappe budgettaire ruimte en beperkte draagkracht de steden en gemeenten dwingt om scherpere keuzes te maken. 

Tegelijk zit de lokale democratie in crisis. De klassieke mechanismen en structuren zijn niet meer aangepast aan de wereld van vandaag en verliezen geloofwaardigheid. Mensen voelen zich geen deelgenoot en kijken steeds meer vanuit hun perspectief en eigen belangen naar de overheid voor oplossingen.

Dit klimaat doet ons, maar ook veel lokale besturen, beseffen dat de toekomst vraagt om andere vormen van samenwerking. Partnerschap tussen diensten, met bedrijven KMO’s, organisaties, middenveld, burgers... met als inzet, samen waarde creëren en samen duurzame impact genereren. Partnerschap die de instrumentele, passieve aanpak van inspraak- en participatieprocessen kan overstijgen.

Cocreatieve gemeente

Wij zien de lokale overheid als platform. Overheden en burgers worden steeds meer ‘partners’ in het maken van goede keuzes en het aanpakken van knopen in de samenleving. Een partnerschap dat gedeelde verantwoordelijkheid en deelhouderschap nastreeft.