Terug naar het overzicht

Cocreatief zorgen

Zorgzame buurt – buurtgerichte zorg

De zorgsector maakt belangrijke evoluties door: vermaatschappelijking, persoonsvolgende financiering, werkbaar werk, zelfsturing... zijn allemaal tendensen die de stakeholders van zorg, en wie is dat niet, in de richting van samenwerking en cocreatie sturen.

De place to be hiervoor is de buurt. In de buurt worden zorgbehoeften concreet en helder. De buurt is ook de plaats waar mensen mekaar kunnen vinden rond concrete thema’s en aanpak.

Dit neemt niet weg dat een verschuiving van professionele zorg naar zorg in cocreatie niet evident is en heel wat aandacht vereist. Zorg is uiterst complex en bij voorkeur individueel gericht. Privacy is belangrijk en ook vraagverlegenheid en aanbodverlegenheid spelen een rol. Dat betekent dat de professional en de burger; mantelzorger; vrijwilliger; buur, voor de uitdaging staan om elkaar te vinden in samenwerking. Voor Schakel zijn ook hier horizontaliteit, deelhouderschap en verschil, leidend. In het boek Zorg als gemeengoed worden een aantal concrete voorbeelden en beschouwingen hierrond uit de doeken gedaan.

Samen met alle stakeholders gaan we op zoek naar hoe we, in de specifieke plek die de buurt is, zorg samen vorm kunnen geven.

Schakel zet hierbij in op vorming van netwerken, communitybuilding en platformontwikkeling. In projecten zoals Samen voor Talent en Thuis in Gavere wordt grondig geëxperimenteerd met nieuwe vormen van zorgen voor elkaar.