Welkom bij...

De Florerende Gemeenschap is een inspiratieplatform voor rechtvaardig, leefbaar en duurzaam samenleven. Het brengt mensen, praktijken en nieuwe inzichten samen. Het maakt kennis en goede praktijken toegankelijk. Het zet denkers en doeners van florerende gemeenschappen in de kijker en laat zien dat het anders kan. Dat het al aan het gebeuren is. Dat elk positief verhaal - hoe klein ook - impact heeft.

De keuze is aan elk van ons. Iedereen kan een rol opnemen. Hier vind je wat nodig is om een initiatief de juiste beweging en vaart te geven. Voel je aangesproken en laat je inspireren. Samen versnellen we de beweging door te delen, te inspireren en te leren van elkaar. Veel kleine florerende gemeenschappen maken samen een florerende samenleving. Doe mee! Stap voor stap bouwen we aan dit platform. Samen vormen we beweging.

Tijd voor verandering!

Maatschappelijke uitdagingen als ongelijkheid, polarisatie, klimaatverandering of overconsumptie, worden steeds groter. De huidige systemen en recepten zijn niet langer opgewassen tegen de toenemende complexiteit. Ze dagen ons uit om ons samenleven anders te organiseren. Kant en klare oplossingen zijn er niet. Er is nood aan transitie.

Het besef groeit dat het anders moet. We kunnen samen een andere weg kiezen richting een meer rechtvaardige, inclusieve en duurzame wereld. Sterker nog: we zijn het al aan het doen. Steeds meer lokale gemeenschappen floreren. Ze tonen dat het ook écht kan. 

De lokale gemeenschap is de uitgelezen schaal om met complexe uitdagingen om te gaan. Hier kennen mensen elkaar en kunnen ze samen verantwoordelijkheid dragen. Hier kunnen ze dingen in beweging brengen. Hier hebben burgers, beleidsmensen, ondernemers... directe impact. Wat die gemeenschappen op een kleine schaal realiseren, is waardevol voor de grote schaal. Vele florerende gemeenschappen vormen samen een florerende samenleving.

We kunnen de transitie maken als we er samen én met velen onze schouders onder zetten. De Florerende Gemeenschap bouwt op de kracht van mensen. We geloven dat we samen nieuwe scenario’s kunnen schrijven. In elke lokale gemeenschap ligt een schat aan onontgonnen potentieel: talent, kennis, ervaring, goesting, creativiteit, vaardigheden en energie. Dat moeten we inzetten. 

De lokale gemeenschap is de ideale schaal om de transitie te versnellen. Mensen zijn vaak zeer betrokken op de eigen gemeenschap. Ze voelen zich ermee verbonden en mede verantwoordelijk voor. Ze kunnen er autonoom aan deelnemen en verschillende rollen opnemen. En, als ze er ondernemen is de impact heel direct. De uitdagingen zijn er niet minder, maar de kans op ondernemerschap en directe impact is hoger. Door samen te bouwen aan meer florerende gemeenschappen, bewegen we naar een florerende samenleving.

Florerende gemeenschappen zijn de potgrond voor nieuwe vormen van dialogeren, samenwerken, besturen, produceren, consumeren, leren, creëren, ondernemen, innoveren, zorg dragen.

De Florerende Gemeenschap is een open inspiratieplatform (Creative Commons) zonder eigendomsrecht. Het is er voor iedereen. De content op deze mediakanalen mag veelvuldig gedeeld worden door al wie zich deelgenoot voelt. De Florerende Gemeenschap wil transitie versnellen door te delen en de beweging te voeden.

De Florerende Gemeenschap heeft geen juridische statuut. De beweging wordt bij aanvang geinitieerd door Stichting Lodewijk de Raet zonder te claimen. We omringen de beweging graag met medestanders, partners voortrekkers, ervaringsdeskundigen, aanjagers, geldschieters, talenten, actieve burgers en creatievelingen. Met mensen en organisaties die actief mee investeren in het realiseren van de beweging. Met iedereen die de beweging en de transitie mee mogelijk maakt.