Over ons

Schakel in lokaal cocreëren is een deelwerking van Stichting Lodewijk de Raet. Schakel bouwt aan, ondersteunt en facilitereert lokale cocreatieve processen die vertrekken vanuit plekken of uitdagingen. We doen dit in partnerschap met lokale overheden, burgerinitiatieven, organisaties en bedrijven.

Onder lokaal cocreëren begrijpen wij samenwerkingsprocessen die vertrekken vanuit plekken of uitdagingen. De stakeholders creëren samen waarde door te bouwen aan hun gemeenschap of community. Kenmerken van cocreatie zijn: deelhouderschap, verbinding, gedeelde uitdaging, samen aanpakken, waarde creëren, voortschrijdend inzicht en ecosystemen versterken.

Schakelaars

Schakel in lokaal cocreëren heeft vier vaste medewerkers: Micheline, Koen, Geert en Lieven. Maar - en dat zit in ons cocreatief DNA - in onze opdrachten werken wij samen met heel diverse partners die onze kijk op cocreatie delen. Schakel ziet zichzelf als een netwerk van Schakelaars: organisaties, bedrijven en instellingen die actief zijn in het ecosytseem van de actieve burger.

Zo werken we vaak samen met Lies en Marlies van Twisted Studio.

En ook met de vakgroep sociaal werk van HOGENT zetten we heel regelmatig cocreatieve trajecten op.

Onze medewerkers

 • Koen

  Koen

  Steuperaert

 • Micheline

  Micheline

  De Kreijger

 • Lieven

  Lieven

  Hérie

 • Geert

  Geert

  Sturtewagen