Lokaal cocreëen

Onder lokaal cocreëren begrijpen wij samenwerkingsprocessen die vertrekken vanuit plekken of uitdagingen waarbij de stakeholders samen waarde creëren door te bouwen aan hun gemeenschap of community. Kenmerken van cocreatie zijn: deelhouderschap, verbinding, gedeelde uitdaging, samen aanpakken, waarde creëren, voortschrijdend inzicht, ecosystemen versterken.

 • Wat zijn ecosystemen?

  Wat zijn ecosystemen?

  We spreken over ecosystemen als we het hebben over diverse actoren die binnen een bepaalde context interageren met en inwerken op elkaar. In een ecosysteem focussen we op de relaties en hoe die kunnen versterkt worden zodat het ecosysteem productiever wordt en floreert.

  Lees meer
 • Wat is impactgericht denken?

  Wat is impactgericht denken?

  Bij impact denken verschuift de focus van het klassiek output-denken naar het denken in termen van duurzame verandering op langere termijn. Welke duurzame, wezenlijke verandering willen we graag samen realiseren? 

  Lees meer
 • Belang van witruimte

  Belang van witruimte

  In de praktijk is cocreatie een proces van voortschrijdend inzicht. Stap voor stap leren we samen de context kennen en krijgen we grip op de volgende stap. Dat wil zeggen dat zowel het proces als de rollen daarbinnen kunnen wijzigen gedurende het proces.

  Lees meer