Klaar voor gebruik

We delen onze inzichten. In cocreatieve trajecten gaat het voor ons altijd over leren, over samen leren. We geven hier dan ook graag onze inzichten weer: wat we ontdekten, wat we uitprobeerden, wat we nadien herwerkten en uitpuurden. Wat we ook leerden van anderen: van hele geleerden en van de geleerden van de straat, van de buurt, van de plek. We hopen je te inspireren en te enthousiasmeren om er zelf mee aan de slag te gaan.

 • Impactkader

  Impactkader

  Een impactkader is een eenvoudig werkinstrument dat samen met alle betrokkenen rond een plek of een uitdaging wordt ontwikkeld. Het kader omschrijft hun gedeelde kijk op de toekomst via bespreekbare en hanteerbare impactindicatoren.

  Lees meer
 • Narratief Evalueren

  Narratief Evalueren

  Bij narratief evalueren gaan we op zoek naar ervaringen, inzichten, belevenissen en verhalen van mensen die betrokken zijn op een dienstverlening of een specifieke uitdaging. Stakeholders worden uitgenodigd en geholpen om ook hun betekenis te geven aan het narratief dat ze delen. Uit de clusters van antwoorden die daarbij ontstaan gaan we op zoek naar patronen in die betekenisgeving die ons dan terugleiden naar de verhalen die hierachter steken. 

  Lees meer
 • Schakelkompas

  Schakelkompas

  Het Schakelkompas biedt houvast bij cocreatie vanuit plekken. Een plek kan een gebouw zijn, een stuk grond, een buurt.

  Lees meer
 • Service design

  Service design

  Service design is een methode om verandering te realiseren en oplossingen te bedenken voor uitdagingen die stakeholders samen ontdekken.

  Lees meer
 • Platform Design

  Platform Design

  Platform Design is het ontwerpen van een strategie om een ecosysteem te mobiliseren en het te helpen bij het creëren van waarde en duurzame impact.

  Lees meer
 • Scenariotrajecten

  Scenariotrajecten

  Scenario’s voorspellen de toekomst niet, ze laten zien hoe de toekomst zich zou kunnen ontwikkelen. Ze stellen eigen inzichten in vraag, dragen bij aan meer inzicht over de samenhang en de complexiteit der dingen en vaak ook aan meer begrip voor elkaar.

  Lees meer
 • Het nieuwe ondernemen

  Het nieuwe ondernemen

  Kan er in de toekomst nog op dezelfde manier geproduceerd en gecommercialiseerd worden zoals tot nu het geval was? De auteurs van het boek 'Het nieuwe ondernemen' zijn ervan overtuigd dat dit niet kan. Er zijn nieuwe vormen van ondernemen noodzakelijk.

  Lees meer