Terug naar het overzicht

nieuwe profilering beek cocreëren @lochristi

De Ledebeek is een onbevaarbare waterloop die zowel afwatert naar de Durme in Lokeren en naar de Schelde in Destelbergen. Met ingrijpende herprofileringswerken mikt de VMM op een extra waterbuffering van circa 50.000m³ over een lengte van 6,5km. Dit project maakt het bovendien mogelijk om een groen-blauw lint doorheen de vallei te trekken met een impact op het klimaat, op de biodiversiteit, op het lokale ecosysteem en op de belevingswaarde van de Ledebeek en de ruimere omgeving.

Eerder dan deze plannen rigoureus uit te voeren en klassieke informatiebijeenkomsten op te zetten, wilde de VMM de via een cocreatief voortraject de aanpalende bewoners en economische actoren betrekken bij het ontwerp en nadien bij de uitvoering.

We kozen ervoor om in eerste fase maximaal in te zetten op verkennende gesprekken om de verwachtingen van de verschillende entiteiten binnen het ecosysteem te capteren en zo zicht te krijgen op de complexiteit.

Bedoeling was om nadien de inzichten die we opdeden, tijdens een aantal interactieve workshop te delen en te verrijken met de inzichten van zowel omwonenden als met de land- en tuinbouwers wiens gronden aan de beek grenzen.

Omwille van de corona pandemie en de bijbehorende maatregelen, werden we gedwongen om de processtappen om te denken. Samen met de VMM beslisten we om over te schakelen op persoonlijke gesprekken zowel de omwonenden als de land- en tuinbouwers, mét inachtneming van de geldende Covid-19 richtlijnen.

Het werd een bijzonder traject waarbij we ondanks de bijzondere omstandigheden waarin we moesten werken, er toch in slaagden om tot een gedeelde kijk te komen en afspraken te maken voor een vernieuwde beek.