Terug naar het overzicht

STADSMAKERS @Geraardsbergen

StadsMakers

Burgers en overheid slaan de handen in elkaar om samen uitdagingen aan te pakken, oplossingen te bedenken en uit te werken.


 

Net zoals andere lokale gemeenschappen staat de stad Geraardsbergen voor grote uitdagingen: armoede, individualisering, duurzaamheid, leefbaarheid, toenemende dualisering… Het stadsbestuur beseft dat het deze uitdagingen niet alleen kan dragen en kiest resoluut voor het experimenteren met nieuwe vormen van partnerschap tussen burgers en overheid.

Met PARTNERSCHAP bedoelen we echt de stad cocreëren. De instrumentele aanpak van inspraak- en participatieprocessen overstijgen. Samen een uitdaging verkennen, samen oplossingen bedenken, samen beslissingen nemen, samen uitwerken en realiseren. Het potentieel zien van alle burgers, verenigingen, organisaties, ondernemers, bedrijven… in onze stad en haar deelgemeenten. Een schat aan ‘sociaal kapitaal’, een veld aan mogelijkheden, een veelheid aan talenten, energie, inzichten, competenties, ervaringen… dat we willen laten schitteren.