Terug naar het overzicht

STADSMAKERS @Geraardsbergen

Burgers en overheid slaan de handen in elkaar om samen uitdagingen aan te pakken, oplossingen te bedenken en uit te werken voor de complexe knopen in het samenleven. Wij zien de rol van de stad evalueren in de richting van een cocreatieve stad, waarbinnen overheid en burgers steeds meer ‘partners’ worden in het aanpakken van complexe knopen in het samenleven. Een partnerschap dat gedeelde verantwoordelijkheid en deelhouderschap nastreeft. StadsMakers wil inzetten op het vrij maken van het potentieel (talenten, energie, ideeën, expertise…) dat aanwezig is bij inwoners van de stad.

Ieder van ons bouwt mee aan het Geraardsbergen van morgen!

Website STADSMAKERS

Ieder van ons bouwt mee aan het Geraardsbergen van morgen!

Net zoals andere lokale gemeenschappen staat de stad Geraardsbergen voor grote uitdagingen: armoede, individualisering, duurzaamheid, leefbaarheid, toenemende dualisering… Het stadsbestuur beseft dat het deze uitdagingen niet alleen kan dragen en kiest resoluut voor het experimenteren met nieuwe vormen van partnerschap tussen burgers en overheid.

Met PARTNERSCHAP bedoelen we echt de stad cocreëren. De instrumentele aanpak van inspraak- en participatieprocessen overstijgen. Samen een uitdaging verkennen, samen oplossingen bedenken, samen beslissingen nemen, samen uitwerken en realiseren. Het potentieel zien van alle burgers, verenigingen, organisaties, ondernemers, bedrijven… in onze stad en haar deelgemeenten. Een schat aan ‘sociaal kapitaal’, een veld aan mogelijkheden, een veelheid aan talenten, energie, inzichten, competenties, ervaringen… dat we willen laten schitteren.

StadsMakers dat zijn onze geëngageerde, dynamische, menselijke en betrokken vrijwilligers.