Terug naar het overzicht

Cocreatief herbestemmen van gebouwen

Hoe kunnen we fysieke binnen- en buitenruimte een herbestemming geven die bijdraagt aan de uitdagingen van een lokale gemeenschap? Hoe kan de community rond een plek de ruimte zelf mee vormgeven? Hoe kunnen lokale besturen in partnerschap met hun burgers nieuwe witruimte creëren voor het oude patrimonium. Hoe kunnen parochiale vzw’s, kerkfabrieken en openbare besturen in onbruik geraakte kerken of andere gebouwen herbestemmen zodat ze een nieuwe gemeenschapsfunctie krijgen?

De uitdagingen zijn helder. De antwoorden zijn dat niet. Schakel loopt trajecten van herbestemming van tijdelijke én nieuwe vaste invulling van patrimonium dat ooit andere functies had. We doen dat steeds samen met de mensen die rond deze plekken wonen, werken, studeren of hun vrije tijd beleven. We verkennen de mogelijke impact van de ruimtes op de community. We verkennen de gedeelde uitdagingen of zetten experimenten op een mogelijke invulling uit te testen. Steeds met aandacht voor de specifieke context. Zonder passe-partouts of lineaire draaiboeken. Wendbaar. Flexibel.